We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!

නව React යෙදුමක් නිර්මාණය කරන්න

හොඳ ම පරිශීලක සහ සංවර්ධක අත්දැකීමක් සඳහා ඒකාබද්ධ උපාංග කට්ටලයක් භාවිත කරන්න.

මෙම පිටුවේ පහත ආකාරයේ කාර්යයන් සඳහා සහය වන React උපාංග කට්ටල කිහිපයක් විස්තර කෙරේ:

 • ලේඛන සහ ගොනු විශාල සංඛ්‍යාවක් දක්වා ව්‍යාප්ත කිරීම
 • npm හි තෙවන පාර්ශව පුස්තකාල භාවිත කිරීම.
 • පොදු අත්වැරදීම් කලින් හඳුනා ගැනීම.
 • සංවර්ධනයේදී CSS සහ JS සජීවී සංස්කරණය.
 • නිකුත් කිරීම සඳහා ප්‍රතිදානය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම.

මෙම පිටුවේ නිර්දේශ කර ඇති උපාංග කට්ටල භාවිතය ඇරඹීම සඳහා කිසිදු වින්‍යාසකරණයක් අවශ්‍ය නොවේ.

ඔබට උපාංග කට්ටලයක් අවශ්‍ය නොවනු ඇත

ඔබ ඉහත විස්තර කර ඇති ගැටළු අත් නොදකින්නේ නම් හෝ තවම උපාංග භාවිතයට නුහුරු නම්, කැමති නම් JSX සමඟ, HTML පිටුවකට <script> ටැගයක් ලෙස React එකතු කළ හැකිය.

මෙය පවතින වෙබ් අඩවියකට React ඒකාබද්ධ කිරීමේ පහසුම ක්‍රමය ද වේ. ඔබට පහසු යයි හැඟේ නම්, ඔබට සෑමවිටම වඩා විශාල උපාංග කට්ටලයක් එකතු කරගත හැකිය .

React කණ්ඩායම මූලිකව පහත විසඳුම් නිර්දේශ කරයි:

 • ඔබ React ඉගෙනගන්නේ නම් හෝ තනි පිටුවේ යෙදුමක් නිර්මාණය කරන්නේ නම්,Create React App භාවිත කරන්න..
 • ඔබ Node.js භාවිතයෙන් සර්වරයේ විදැහුම්කරණය වන වෙබ් අඩවියක් ගොඩනගන්නේ නම්, Next.js උත්සාහ කරන්න.
 • ඔබ ගොඩනගන්නේ ස්ථිතික අන්තර්ගත-කේන්ද්‍රීය වෙබ් අඩවියක් නම්, Gatsby උත්සාහ කරන්න.
 • ඔබ ගොඩනගන්නේ සංරචක පුස්තකාලයක් හෝ පවතින කේත පදනම සමඟ ඒකාබද්ධතාවක් නම්, වඩා නම්‍යශීලී උපාංග කට්ටල උත්සාහ කරන්න.

Create React App

Create React App යනු React ඉගෙනීම සඳහා පහසු පරිසරයකි, සහ නව තනි පිටුවේ React යෙදුමක් ගොඩනැගීම ඇරඹීමට හොඳම මාර්ගයයි.

<<<<<<< HEAD එය ඔබට නවතම විශේෂාංග භාවිත කිරීමට, හොඳ සංවර්ධක අත්දැකීමක් ලබා ගැනීමට සහ ඔබේ යෙදුම නිකුත් කිරීම සඳහා ප්‍රශස්තකරණය කිරීමට හැකි වන පරිදි සංවර්ධන පරිසරයක් සකසා දෙයි. මේ සඳහා Node >= 8.10 සහ npm >= 5.6 ඔබේ පරිගණකයේ තිබිය යුතුය. ව්‍යාපෘතියක් නිර්මාණය කිරීමට දුවවන්න: ======= It sets up your development environment so that you can use the latest JavaScript features, provides a nice developer experience, and optimizes your app for production. You’ll need to have Node >= 14.0.0 and npm >= 5.6 on your machine. To create a project, run:

f0a9793dff9f8e86ec365bfadb0b4b23c6f618ce

npx create-react-app my-app
cd my-app
npm start

සටහන

පළමු පෙළෙහි npx යනු අක්ෂර වින්‍යාස දෝෂයක් නොවේ — එය npm 5.2+ සමඟ පැමිණෙන පැකේජ දිවවුම් උපාංගයකි.

Create React App, පසු අන්තයේ තර්කයන් හෝ දත්ත ගබඩා නොහසුරුවයි; එය හුදෙක් ඕනෑම පසු අන්තයක් සමඟ භාවිත කළ හැකි පරිදි ඉදිරි අන්තයේ ගොඩනැංවුම් මාර්ගයක් නිර්මාණය කරයි. තිරයට යටින්, එය Babel සහ webpack භාවිත කරන නමුත්, ඔබ ඒවා ගැන කිසිවක් දැනගැනීම අවශ්‍ය නොවේ.

ඔබ නිකුත් කිරීමට සූදානම් විට, npm run build දුවවීම මඟින් build ගොනුවේ ඔබේ යෙදුමේ ප්‍රශස්ත ගොඩ නැගීමක් නිර්මාණය කෙරෙනු ඇත.වැඩිදුර තොරතුරු එහි කියවුම් පිටුවෙන් සහ පරිශීලක මාර්ගෝපදේශයෙන් ඉගෙන ගත හැකිය.

Next.js

Next.js යනු React වලින් නිර්මාණය කෙරෙන ස්ථිතික සහ සර්වරයේ විදැහුම්කරණය වන යෙදුම් සඳහා වන ජනප්‍රිය සහ සැහැල්ලු රාමුවකි. එහි, වහා භාවිතයට සුදානම් අලංකරණ සහ මාර්ග ස්ථානගත කිරීමේ විසඳුම් අන්තර්ගත වන අතර,ඔබ සර්වර පරිසරය ලෙස Node.js භාවිත කරන බව උපකල්පනය කරයි.

Next.js හි නිල මාර්ගොපදේශයෙන් ඉගෙන ගන්න.

Gatsby

Gatsby යනු React සමඟ ස්ථිතික වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීමට ඇති හොඳම ක්‍රමයයි. එය ඔබට සංරචක භාවිත කිරීමට ඉඩදෙන අතර, පූර්ව විදැහුම්කරණය වූ HTML සහ CSS ප්‍රතිදානය කරමින් වේගවත්ම නැංවුම් කාලයක් සහතික කරයි.

ඔවුන්ගේ නිල මාර්ගෝපදේශයෙන් සහ ආරම්භක කට්ටල සමූහයකින් Gatsby ඉගෙනගත හැකිය.

වඩා නම්‍යශීලී උපාංග කට්ටල

පහත උපාංග කට්ටල වැඩිදුර නම්‍යශීලතාව සහ තේරීමේ හැකියාවන් පිරිනමයි. අපි මේවා වඩාත් අත්දැකීම සහිත පරිශීලකයන්ට නිර්දේශ කරන්නෙමු:

 • Neutrino පූර්ව සැකසුම් වල සරලත්වය සමඟ webpackහි බලය සංයුක්ත කර, React යෙදුම් සහ React සංරචක. සඳහා පූර්ව සැකසුමක් අන්තර්ගත කරයි.
 • Nx යනු React, Next.js, Express සහ තවත් ඒවා සඳහා නිසග සහය දක්වන, පූර්ණ අන්ත තනි කේත නිධි සංවර්ධනය සඳහා වන උපාංග කට්ටලයකි.
 • Parcel යනු React සමඟ ක්‍රියාත්මක වන, වේගවත්, ශුන්‍ය වින්‍යාසකරණ වෙබ් යෙදුම් ගොනු කරණයකි.
 • Razzle යනු කිසිදු වින්‍යාසකරණයක් අවශ්‍ය නොවන, නමුත් Next.js ට වඩා නම්‍යශීලී සර්වර විදැහුම්කරණ ක්‍රමලේඛ රාමුවකි.

මුල සිට උපාංග කට්ටලයක් නිර්මාණය කිරීම

JavaScript නිමැවුම් උපාංග කට්ටලයක් පහත ඒවායින් සමන්විත වේ:

 • පැකේජ කළමනාකාරකයක්, උදා: Yarn හෝ npm. එය ඔබට අති විශාල තෙවන පාර්ශයීය පැකේජවලින් වාසි ලබා ගැනීමට, ඒවා පහසුවෙන් ස්ථාපනය කිරීමට සහ යාවත්කාලීන කිරීමට ඉඩ සලසයි.
 • පොදි සකසනයක්, උදාහරණ: webpack හෝ Parcel. එය ඔබට මොඩියුල ආකාරයෙන් කේත ලිවීමට සහ නැංවුම් කාලය ප්‍රශස්තකරණය කිරීම සඳහා කේතය කුඩා පැකේජවලට බෙදා ගොනු කිරීමට ඉඩ දේ.
 • සම්පාදකයක්. උදාහරණ: Babel. එය ඔබට නවීන ආරයට රචිත කේතය පැරණි ගවේෂකවල ද දුවවීමට ඉඩ සලසයි.

ඔබ විසින් ඔබගේම උපාංග කට්ටලයක් මුල සිට සකසා ගැනීමට ඔබ වඩාත් කැමති නම්, Create React App හි සමහර විශේෂාංග ප්‍රතිනිර්මාණය කරන මෙම මාර්ගෝපදේශය පරීක්ෂා කරන්න.

ඔබේ අභිරුචි උපාංග කට්ටලය අවසන් නිෂ්පාදනය සඳහා නිවැරදිව සකසා ඇති බවට සහතික වීමට අමතක නොකරන්න.

Is this page useful?Edit this page